Na indeksie – sytuacja białoruskich studentów

Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem jest przedstawienie sytuacji studentów zza wschodniej granicy, którym ze względu na swoje przekonania, niepokrywające się z ogólnie przyjętymi na Białorusi normami, odebrano jedno z podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi tj. prawo do edukacji. Jej organizatorami są studenci zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Białystok, żywo zaniepokojeni i poruszeni represjami dotykającymi młodych ludzi, pozbawionych możliwości kształtowania i wyrażania swoich poglądów w ojczyźnie, która wedle wszelkich demokratycznych standardów, powinna być gwarantem poszanowania praw jednostki. Projekt ten jest niejako gestem solidarności polskich studentów i wyrazem, ze los ich rówieśników nie pozostaje im obojętny.

Polska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka, zapowiedziała, że każdy wyrzucony z tego powodu białoruski student będzie mógł, jeśli wyrazi taką wolę, podjąć studia w Polsce. Po 4 miesiącach od wybuchu fali represji chcielibyśmy od zaproszonych prelegentów–specjalistów, zajmujących się zawodowo tematyką praw człowieka na Białorusi, poznać ich obecną skalę, a także dowiedzieć się, jakie inicjatywy mające na celu pomoc białoruskim studentom podejmowane są w Polsce.

Konferencja organizowana przy współudziale Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Agenda projektu.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42