Marketing

Spotykamy się we wtorki o 20:00.

Wiceprezesem jest Klaudia Majkutewicz i ona udziela wiążących informacji nt. miejsca spotkania.

Jak zapewnić płynność finansową ELSA? Skąd wziąć środki na realizację celów statutowych organizacji? Komu możemy sprzedać nasz kolejny projekt? Kto byłby chętny, by nawiązać z nami współpracę? Nad tymi kwestiami zastanawia się co tydzień zespół marketerów w ELSA Warszawa.

Marketing to fundament, na którym inne sekcje ELSA budują swoje projekty, to spoiwo, które zapewnia grupie lokalnej płynność w działaniu. Można go określić jako więź łączącą naszą organizację z czterema najistotniejszymi filarami, na których się ona opiera, tj. z uczelnią, firmami i instytucjami, studentami oraz członkami ELSA.

Czym się zajmujemy?

Zadaniem marketera jest nie tylko utrzymywanie stałej współpracy z dotychczasowymi partnerami, ale przede wszystkim stałe poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania finansowania i środków do działania innym sekcjom, oraz nowych płaszczyzn do porozumień z firmami i instytucjami.

Ćwiczymy trudną sztukę negocjacji, poznajemy niuanse funkcjonowania świata wielkich i trochę mniejszych podmiotów, którym zależy na współpracy z naszą organizacją, uczymy się działania pod presją, ale też dbamy i tworzymy markę ELSA. To kreatywność, bezpośredni kontakt, dyplomacja i kultura działania na najwyższym poziomie, dająca możliwość rozwoju nie tylko osobistego, ale też i całej grupy lokalnej. Praca w naszej sekcji pozwala zdobyć ciekawe doświadczenia i umiejętności, które w przyszłości na pewno okażą się przydatne oraz poznać kulisy pozyskiwania partnerów dla naszych projektów.

Gdzie działamy?

Na każdym polu, gdzie tylko znajdują się chętni, by nas wspomagać, jesteśmy wszędzie gdzie tylko można wypracować wspólne stanowisko co do warunków współpracy. A mimo to wciąż szukamy. Bo tam, gdzie wczoraj drzwi były zamknięte, jutro można znaleźć porozumienie.

Kogo szukamy?

Każdego, czyje pozytywne nastawienie dla organizacji studenckich pozwala je wspierać. Nie ma dla nas przeszkód, jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, to jest on naszym przyjacielem. Nie ograniczamy się więc tylko do kancelarii czy firm konsultingowych, wśród naszych partnerów są lub byli m. in. największy na świecie producent papieru czy szkoła językowa. Bazą dla kontaktu jest zawsze pomysł, a później jego odpowiednia realizacja, te zaś zależą tylko od ludzi.

Chcesz zostać jednym z nas? Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź na spotkanie naszej sekcji!

Do zobaczenia!

Sekcja Marketingu na Facebooku