Lokalny Konkurs Krasomówczy

cover1Lokalny Konkurs Krasomówczy jest niepowtarzalną okazją dla studentów do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego, umiejętności autoprezentacji, sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej nabytej podczas toku studiów oraz pokonania stresu związanego z publicznym przemawianiem.

Lokalny Konkurs Krasomówczy adresowany jest do studentów prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Główna idea organizowania konkursu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia, istotnych w życiu każdego prawnika, sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Uczestników konkursu będzie oceniać profesjonalne jury, składające się z warszawskiej palestry oraz kadry naukowej. Zwycięzca weźmie udział w ogólnopolskiej edycji tego konkursu, która odbędzie się w Szczecinie. Oprócz tego zwycięzca otrzyma liczne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Konkurs odbędzie się 12 marca w sali balowej w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich na UW. Tydzień wcześniej odbędzie się spotkanie z losowaniem kazusów i par procesowych. Zapisy dla uczestników zaczęły się już 05.02 o 20.00 przez formularz dostępny na stronie: http://lkk.elsa.warszawa.pl/zapisy/.

Więcej informacji na stronie: http://lkk.elsa.warszawa.pl/ oraz https://www.facebook.com/lokalny.konkurs.krasomowczy?fref=ts

Serdecznie zapraszamy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42