Lokalny Konkurs Krasomówczy – relacja

6 marca 2012 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się już XVI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego.

 O godzinie 10:00  prowadzący Piotr Pilarowski uroczyście otworzył konkurs. W sądzie konkursowym jak co roku zasiedli wybitni przedstawiciele warszawskich uniwersytetów oraz palestry. W składzie jury znalazły się takie osoby jak:

 -Kierownik Studiów Prawniczych na UW dr Piotr Kładoczny (jako przewodniczący)

-mec. Michała Kozłowski z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

-mec. Maciej T. Sawicki założyciel specjalistycznej szkoły języka angielskiego dla prawników SAWICKI LLB

-Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW dr Piotr Zapadka

-dr Marcin Wielec z Katedry Postępowania Karnego UKSW

 Atrakcyjne nagrody przyciągnęły liczne grono uczestników. Na 24 zapisane osoby 18 z nich zdecydowało się zaprezentować się podczas konkursu. Szkoda, że pozostała część poddała się walkowerem, pozbawiając tym samym swoich przeciwników możliwości wygłoszenia spontanicznej repliki.

 Uczestnicy, ubrani w prawdziwe togi, mieli za zadanie wygłosić mowę, symulującą mowę kończącą postępowanie oraz replikę, niczym na prawdziwej sali rozpraw. Podstawą wystąpień były kazusy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Poziom wystąpień stał na bardzo wysokim poziomie, ale to celne repliki budziły najwięcej emocji wśród jury i publiczności.

Ocenie podlegały: poprawność argumentacji prawnej, logika wywodu, kultura języka, a przede wszystkim umiejętności oratorskie, które znacznie pomagały zebrać wielkie brawa i uznanie wśród słuchaczy. Niestrudzeni jurorzy przez ponad 5 godzin słuchali z uwagą wszystkich przemówień.

 Największe emocje wzbudziły sprawy karne, które też tradycyjnie zostały wybrane przez największą liczbę osób. Publiczność mogła wysłuchać przemówień pełnych cytatów, łacińskich paremii i odwołań do największych autorytetów z dziedziny prawa. Prokuratorzy konsekwentnie i burzliwie żądali najwyższego wymiaru kary, a adwokaci nawoływali do odejścia od sztywnych norm prawnych, podkreślając interes jednostki. Większość argumentów była celna i ostra, ale słyszeliśmy też bardziej abstrakcyjne, wywołujące uśmiech na twarzach nie tylko u komisji.

 Z uwagi na bardzo wysoki poziom konkursu, jury przyznało, że mieli problem z jednomyślnym wyłonieniem zwycięzcy. I tak:

 I miejsce zajęła Alicja Sieczych (nagroda główna to płatne praktyki w Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy)

II miejsce Patryk Słowik ( który otrzymał roczny Kurs Legal English w SAWICKI LLB)

III miejsce Michał Magdziak ( nagrodą był zestaw książek)

Ponadto, wszyscy zostali nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Okręgową Izbę Radców

Prawnych, a zwyciężczyni pojedzie 26 kwietnia br. na Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy do Wrocławia.

Sztuka wymowy, łatwość dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy w zawodzie prawnika to najbardziej potrzebne, a zarazem konieczne umiejętności. Obecnie podczas toku studiów oraz na aplikacji niewiele jest zajęć, które uczą pięknej i logicznej mowy. Udział w takim konkursie staje się cennym doświadczeniem, ponieważ pomaga przełamać stres podczas publicznego przemawiania, a także sprawdzić już nabyte umiejętności.

Kasia Dziewulska

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42