Lokalny Konkurs Krasomówczy 2009

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa zaprasza do udziału w Lokalnym Konkursie Krasomówczym.

Konkurs jest adresowany do studentów wydziałów prawa i administracji w Warszawie, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu 10-minutowego wystąpienia (w formie mowy końcowej) przed organem sądowym I instancji. Wystąpienie należy przygotować na podstawie opracowanych przez organizatorów kazusów (prawo cywilne, karne, administracyjne), z którymi uczestnicy zapoznają się wcześniej. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Termin zgłoszeń do 9 marca:

Konkurs odbędzie się 19 marca o 13:00 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Na laureatów czekają cenne nagrody. Zwycięzca Lokalnego Konkursu Krasomówczego weźmie udział w edycji ogólnopolskiej.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42