Lokalny Konkurs Krasomówczy 2009 – relacja

19 marca w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy, będący już stałym elementem w krajobrazie przedsięwzięć tworzonych przez studentów dla studentów.

Ideą Konkursu Krasomówczego jest wyłonienie studentów, którzy najlepiej radzą sobie z zadaniami polegającymi na publicznym przemawianiu połączonym z elementem rywalizacji. Jak wiadomo, występowanie przed szerszą, a dla niektórych – przed jakąkolwiek publicznością nie jest zadaniem łatwym i łączy się z ogromnym stresem i zwykłą tremą, która nie jest obca profesjonalnym mówcom. Tym bardziej Lokalny Konkurs Krasomówczy stanowił nie lada wyzwanie dla jego uczestników.

W Lokalnym Konkursie Krasomówczym zmierzyli się studenci prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Zadanie konkursowe polegało na wcieleniu się w rolę pełnomocników procesowych stron – oskarżycieli lub obrońców – i wygłoszeniu dziesięciominutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem I instancji, przy czym obu konkurentom przysługiwało prawo do trzyminutowej repliki. Swoje wystąpienia uczestnicy przygotowali na podstawie opracowanych przez organizatorów kazusów z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, z którymi konkurenci mogli zapoznać się odpowiednio wcześniej. Uczestnicy mieli możliwość wyboru gałęzi prawa, z której losowany był ich kazus. Największą popularnością cieszyło się prawo karne, co nie powinno dziwić, ponieważ ta gałąź prawa wielu studentom wydaje się najbardziej emocjonująca i prawdopodobnie w tego typu konkurencji bardziej niż w innych możliwe jest popisanie się umiejętnościami retorycznymi.

W trzyosobowym jury zasiedli: dr Magdalena Błaszczyk, dr Magdalena Olczyk oraz mgr Agnieszka Zalasińska. Jury brało pod uwagę takie aspekty wystąpień uczestników, jak logika w uzasadnieniu, retoryka, wiedza prawnicza, kultura języka, a także umiejętność konfrontacji, a więc wszystko to, co jest potrzebne przyszłemu pełnomocnikowi sądowemu. Wszyscy uczestnicy dali sobie doskonale radę z zadaniami konkursowymi. Wypowiedzi były na wysoki poziomie – merytorycznym i retorycznym.

W konkursie wzięło udział piętnaście osób. Zwycięzcą został Łukasz Ciołko – student piątego roku prawa, jednak wszyscy uczestnicy dali sobie doskonale radę z zadaniami konkursowymi.

Organizatorzy postarali się o atrakcyjne nagrody. Dla zdobywcy pierwszego miejsca – 2000 zł oraz możliwość wystąpienia w edycji ogólnopolskiej, odbywającej się w tym roku w Szczecinie. Osoba, która zajęła drugie miejsce, uzyskała możliwość odbycia praktyk w kancelarii prawniczej. Trzecia osoba, podobnie jak ci, którzy zajęli wyższe miejsca, dostała roczny darmowy dostęp do elektronicznej bazy prawniczej.
Organizatorem Lokalnego Konkursu Krasomówczego byli studenci należący do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) w Warszawie. Jest to jeden z wielu przykładów aktywności studentów zrzeszonych w ELSA.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku Lokalny Konkurs Krasomówczy osiągnął cel, jaki stawiają przed nim organizatorzy: pokazanie studentom, że zawód prawnika to w równym stopniu wiedza merytoryczna, jak i sposób jej przekazania, że to nie tylko stawianie tez, ale też ich odpowiednia argumentacja. Wcielenie się w rolę pełnomocnika sądowego pozwala studentom na spojrzenie na ich przyszły zawód z nieco innej perspektywy i możliwość oswojenia się ze stresem, jaki wywołuje wypowiedź przed szerszą publicznością. Dzięki temu Lokalny Konkurs Krasomówczy cieszy się tak dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i przyszłych pracodawców.

Tomasz Piotrowski

Galeria zdjęć.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42