„Kultura a… czyli społeczno-polityczne uwarunkowania kultury”

W imieniu Komisji Kultury SS WPiA UW oraz Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas serdecznie zapraszamy na konferencję „Kultura a… czyli społeczno-polityczne uwarunkowania kultury”, która odbędzie się 13 kwietnia 2012 r.  w sali 308 na trzecim piętrze budynku Dawnej Biblioteki UW.

Konferencja będzie obejmowała tematykę wpływu środowiska społeczno-politycznego na na kulturę współczesną, a także zagadnienie wpływu uwarunkowań kulturowych na życie publiczne, stopień społecznego zaangażowania w sprawy państwa, sposób prowadzenia debaty publicznej, etykę zawodową, autorytet m.in. polityków, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie, charakter stanowionego prawa i sposobu jego egzekwowania. Pragniemy zwrócić uwagę z jednej strony na to jak dany krąg kulturowy może wpływać na rozwój i specyfikę m.in. dyscyplin naukowych, funkcjonowania państwa, a z drugiej strony na to w jakim stopniu, w pewnym sensie wtórnie, decyzje polityczno-prawne mogą wpływać na rozwój i funkcjonowanie kultury we współczesnym świecie.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów wszystkich uczelni wyższych w kraju – przede wszystkim do przedstawicieli kierunków takich jak: prawo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filozofia.

Rozkład paneli referatów studencko-doktoranckich:
I – Kultura a prawo
II – Kultura a społeczeństwo
III – Kultura a polityka
IV – Filozofia kultury

Podczas konferencji odbędą się IV panele. W trakcie każdego z nich referaty wygłosić będzie mogło do 5 osób (maksymalny czas na jeden referat to 20 minut), następnie będzie czas na dyskusję oraz pytania z sali.

Podpisane wyłącznie pseudonimem abstrakty (Times New Roman – 12; interlinia 1,5; max. 1800 znaków) przesyłamy w formie załącznika .doc lub.pdf na adres e-mail: konferencja.kultura@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012r.

Treść maila należy sformatować w następujący sposób:

imię:
nazwisko:
nr telefonu:
adres:
e-mail:
uczelnia:
koło naukowe:
pseudonim, którym podpisany jest abstrakt:

– do 15 marca przyjmowanie abstraktów
– 30 marca informacja dla osób, które się zakwalifikowały.

Przewidziana jest publikacja konferencyjna w formie książkowej bądź elektronicznej z ISBN. Termin przesyłania artykułów zostanie wyznaczony najprawdopodobniej na koniec czerwca.

Więcej informacji na stronie internetowej http://konferencja-kultura.pl/ oraz stronie wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/286423738078704/

Zapraszamy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42