Konkursy przedmiotowe

ELSA Warszawa we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego, Kołem Naukowym Prawa Cywilnego Lege Artis, Kołem Naukowym Prawa Karnego Temida i Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego Legislator zaprasza do udziału w konkursach na najlepszą pracę z prawa administracyjnego, cywilnego, karnego i konstytucyjnego.

Niniejszy konkurs jest adresowany do wszystkich warszawskich studentów prawa. Jego celem jest propagowanie sztuki swobodnego i poprawnego wyrażania myśli w formie pisanej oraz zachęcanie ich do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej i pogłębiania wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

Konkursy przedmiotowe
Wszelkie informacje znajdziecie w regulaminie; zapoznajcie się także z załącznikiem – jego nadesłanie jest warunkiem sine qua non wzięcia udziału w konkursie.

Na Wasze prace czekamy do 23:59 22 kwietnia 2011 r.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42