Konkursy przedmiotowe: zwycięskie prace z 3 kategorii

Prezentujemy zwycięskich autorów oraz ich prace z konkursów przedmiotowych (kategoria: prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne).

Prawo administracyjne:

  1. Magdalena Gniadzik,  Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 k.p.a., w orzecznictwie sądów administracyjnych (autorka skorzystała z prawa odmowy publikacji tekstu).
  2. Katarzyna Krześnicka, Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 k.p.a., w orzecznictwie sądów administracyjnych.
  3. Agnieszka Tomczyk, Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 k.p.a., w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Prawo cywilne:

  1. Katarzyna Bugalska, Autonomia woli stron a ograniczenia wynikające z zasady swobody umów w stosunkach cywilnoprawnych.
  2. Rafał Mierkiewicz, Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym.
  3. Katarzyna Marchocka, Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym.

Prawo konstytucyjne:

Trzecie miejsce ex aequo otrzymali:

Gratulujemy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42