Konkursy

Ważnym elementem naszej działalności jest organizacja konkursów zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. W tym roku akademickim zachęcamy do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach :

1.Konkursy Ogólnopolskie:

Nazwa: Kiedy odbędzie się finał? Więcej informacji:
Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską Termin nadsyłania prac : 30.11.2013; Wyniki: 29.12.2013 http://www.kirp.pl/
OKPe– Konkurs z zakresu prawa europejskiego 06.12.2013 https://www.facebook.com/events/234358856715588/?ref_dashboard_filter=calendar
Konkurs na glosę – Konkurs Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego Termin nadsyłania prac: 03.01.2014 Finał : 27-28.02.2014 http://www.elsa.org.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/9-witryna/grupy-lokalne/53-glosa
Mistrzowie Mediacji marzec http://www.elsa.org.pl/mistrzowie/
Law Games – polega na rozwiązaniu sprawy z zakresu prawa gospodarczego lub prawa konkurencji kwiecień http://www.elsa.org.pl/lawgames/?page=14
OKK– Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy kwiecień https://www.facebook.com/ogolnopolski.konkurs.krasomowczy
ItelectKonkurs z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii kwiecień/maj https://www.facebook.com/ITelect?fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konkursy Lokalne:

Niektóre ogólnopolskie konkursy składają się z 2 etapów : lokalnego i ogólnopolskiego. Przykładem takiego konkursy jest OKK, którego runda finałowa poprzedzona jest Lokalnym Konkursem Krasomówczym ( co roku przeprowadzany w marcu ).

W kwietniu 2014 roku odbędzie się ponadto Konkurs Mediacyjny ADRenalina, który organizujemy razem z Fundacją MindMine i KOMINem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania kierujcie na adres ” wszystkiekonkursy@gmail.com” lub do naszego Dyrektora ds. Konkursów ELSA Warszawa Magdaleny Humnickiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach!