Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Konkurs o Nagrodę Prezesa KRRPJuż po raz drugi Krajowa Rada Radców Prawnych zainicjowała Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską z zakresu:

  • wykonywania zawodu radcy prawnego,
  • deontologii zawodowej,
  • działalności samorządu radców prawnych,
  • rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania tematyką istnienia zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowanymi w toku jego wykonywania ideałami i obowiązkami etycznymi a także sposobem organizacji i działania samorządu radców prawnych.

W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, o ile ich praca magisterska jest zgodna z zakresem tematycznym Konkursu, a obrona miała miejsce na uczelni wyższej mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; praca powinna być napisana w języku polskim i obroniona po 1 maja 2007 roku na ocenę co najmniej dobrą.

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 8000 zł brutto.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy nadsyłać do dnia 30 października 2010 roku z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18/4
00-478 Warszawa.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2010 roku na stronie internetowej Organizatora.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych. Można z niej pobrać Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i plakatem informującym o Konkursie.

Konkurs objęty jest patronatem prasowym dziennika Rzeczpospolita.

Partnerem Konkursu jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Partnerem Studenckim Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42