Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych – IV edycja

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2012 r.

Do udziału w Konkursie zapraszamy absolwentów studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2008 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów:

– wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
– 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
– 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
– streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
– potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2008 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl), na której zamieścimy również informację na temat terminu uroczystości wręczenia nagród.

Konkurs objęty jest patronatem prasowym dziennika „Rzeczpospolita”.

www.rzeczpospolita.pl

Partnerem Studenckim Konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie.

www.elsa.org.pl/html/index.shtml

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42