Konkurs na pracę magisterską

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione co najmniej na ocenę dobrą, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin nadsyłania prac. Laureata wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą autorytety w dziedzinie prawa i ekonomii. Jury oceniać będzie jakość merytoryczną pracy, jej formę i nowatorskie ujęcie zagadnienia. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 złotych.

Prace należy przesyłać do 30 października br., na następujący adres:

UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
00-950 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 1
(z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską)

Zgłoszenie musi zawierać:

  • wypełniony formularz,
  • jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie
  • jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym (format .doc)
  • streszczenie pracy, nie przekraczające objętości jednej strony formatu A4.

Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona.

Partnerem medialnym przedsięwzięcia jest Gazeta Prawna.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Więcej informacji na stronie UOKiK.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42