Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów i konkurencji

Prezes UOKiK ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów i konkurencji, zapraszając do udziału wszystkich absolwentów zainteresowanych tą tematyką. Na najlepszych w każdej z dwóch dziedzin czekają 3 nagrody finansowe, a zwycięzcy otrzymają po 5 tys. zł.

Wzorem lat ubiegłych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Prawne aspekty ochrony konsumentów lub polityka antymonopolowa – to zagadnienia w ramach których posiadacze tytułu magistra mogą wykazać się osiągnięciami i zdobyć cenne nagrody. Autorów prac z zakresu prawa antymonopolowego może ponadto zachęcić szansa na otrzymanie wyróżnienia przyznawanego przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony konkurencji mogą zgłaszać się absolwenci wszystkich kierunków, o ile ich prace spełniają wymogi przewidziane w regulaminie. Natomiast do konkursu dotyczącego ochrony konsumentów mogą przystąpić wyłącznie osoby, które skończyły prawo, a nadesłane prace nie mogą poruszać następujących zagadnień: bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz jakość wyrobów i usług.

Komisja Konkursowa wyróżni najbardziej innowacyjne i kreatywne prace, zawierające własne przemyślenia autorów i tezy świadczące o ich wnikliwym podejściu do materii. Oprócz zawartości merytorycznej na ocenę złoży się także jej poziom edytorski.

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 roku.  Laureata wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą autorytety w dziedzinie prawa.

Prace należy przesyłać do 16 lipca 2012 r., na adres:

UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej,

00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1

z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską – DZK – konsumenci”

Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym (w formacie DOC lub PDF), a także streszczenie pracy. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminach konkursów, umieszczonych na stronie głównej Urzędu www.uokik.gov.pl (dział „Warto wiedzieć” oraz baner na dole strony).

Dodatkowe informacje:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
faks: 22 826 11 86

Kamila Acholonu-Boruc (konkurencja)
tel. 22 55 60 195
e-mail kamila.boruc@uokik.gov.pl

Katarzyna Bereza (konsumenci)
tel. 22 55 60 220
e-mail katarzyna.bereza@uokik.gov.pl

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42