Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa polubownego i mediacji

ELSA Warszawa jest partonem konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2011 – 2013. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2014 r. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w VI edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

Organizator przeznaczył na nagrody w konkursie 30.000 zł.

Dodatkowe szczegóły wraz z regulaminem można również znaleźć na stronie organizatora: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska. Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu udziela Sekretariat Konkursu: tel.+48 22 630 97 76.

Zapraszamy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42