Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego

Logo-SASąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Organizator przeznaczył na nagrody w konkursie aż 30.000 zł.

Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział absolwenci wszystkich uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w latach 2011 – 2013. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2014 r. Prace laureatów Konkursu zostaną wydrukowane w VI edycji książki wydawanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.

W tym roku podobnie jak podczas wcześniejszych edycji przewodniczącym Jury jest dr Andrzej Tynel, radca prawny, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG i uczeń prof. Jerzego Jakubowskiego. Członkami jury są: prof. dr hab. Andrzej Całus, adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki, prof. dr hab. Marian Kępiński, R. pr. Andrzej Kąkolecki, adw. Maciej Łaszczuk, prof. dr hab. Józef Skoczylas, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Szlęzak, dr Cezary Wiśniewski.

Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu udziela Sekretariat Konkursu: tel.+48 22 630 97 76. Dodatkowe szczegóły wraz z regulaminem można również znaleźć na stronie organizatora:

http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska

Celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o sądownictwie polubownym i mediacji, popularyzowanie wśród studentów nauki prawa handlowego oraz wiedzy o pozasądowych metodach rozstrzygania sporów, a także inicjowanie prac badawczych.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 10 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku.  Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

ELSA jest patronem medialnym VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42