Konkurs na dyrektorów przy Zarządzie Głównym ELSA Warszawa

Witam,
ogłaszam konkurs na dyrektorów przy zarządzie GL ELSA Warszawa. Wszystkie szczegóły znajdują się poniżej. Z każdym kandydatem na stanowisko dyrektora będziemy przeprowadzać rozmowę na temat jego działalności w organizacji oraz planów związanych z funkcją na którą kandyduje. Kandydatury proszę zgłaszać na adres adamflorczyk@gmail.com. Termin zgłaszania się na dyrektorów upływa o północy 20 stycznia 2007 r.

Pozdrawiam

Florczyk Adam
ELSA Warszawa
Prezes


Konkurs na Dyrektorów 2008:

1.Dyrektor ds. Promocji
2.Dyrektor ds. Fundraisingu
3.Dyrektor ds. Promocji i Produkcji
4.Dyrektor ds. Public Relations
5.Dyrektor ds. Human Resources
6.Dyrektor ds. Kontaktów Zagranicznych
7.Dyrektor ds. Dni Edukacji Prawniczej
8.Dyrektor ds. Komputeryzacji

1. Do obowiązków Dyrektora ds. Promocji należy w szczególności:
a) Obsługa i aktualizowanie oferty praktyk
b) Nadzór nad promowaniem na WPiA UW, poprzez wspomnianą powyżej stronę internetową oraz listę mailingową, a także plakaty, ulotki etc. współpracujących ze Stowarzyszeniem firm, pod warunkiem, iż nie posiadają one swoich ambasadorów na WPiA UW;
c) Aktualizowanie oferty praktyk na tablicy ogłoszeń ELSA;
d) Prowadzenie innych działań informacyjno promocyjnych na polecenie VP Step lub innego członka Zarządu Stowarzyszenia;
e) Prowadzenie i aktualizacja bieżącego wykazu praktyk w porozumieniu z innymi osobami działającymi

2. Do obowiązków Dyrektora ds. Fundraisingu należą w szczególności:
a) prowadzenie negocjacji ze sponsorami w przedmiocie finansowania projektów stowarzyszenia
b) sprzedaż tych projektów
c) pozyskiwanie funduszy na bieżące potrzeby stowarzyszenia

3. Do obowiązków Dyrektora ds. Promocji i Produkcji należą w szczególności:
a) promocja stowarzyszenia:
b) opracowanie ulotek informacyjnych dla studentów i absolwentów,
c) ich rozpropagowanie,
d) zaadoptowanie odpowiedniej gabloty na potrzeby ELSA i dbanie o uaktualnianie danych w niej umieszczanych
e) informowanie studentów o organizowanych przez ELSA konferencjach i seminariach poprzez rozwieszanie plakatów i rozprowadzanie ulotek

4. Do obowiązków Dyrektor ds. PR należą w szczególności:
a) forma prasowa
– sporządzanie notatek prasowych
– działalność rzecznika prasowego
– sporządzanie reportaży, wywiadów
– działalność publicystyczna
b)forma telewizyjna
– udzielanie wywiadów
– pomoc przy realizacji reportażu
c)forma radiowa
– udział w audycjach, wywiadach
– dostarczenie materiałów
d)forma pocztowa
– wysyłanie listów okolicznościowych
– wysyłanie zaproszeń na imprezy
– utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami
e)spotkania
– z ważnymi osobami na konferencjach i seminariach
– nawiązywanie kontaktów na przyjęciach i bankietach
– spotkania ze studentami

5. Do obowiązków Dyrektora ds. HR należą w szczególności:
a) zbieranie informacji dotyczących funkcjonowania grupy lokalnej
b) organizowanie szkoleń dla członków grupy lokalnej
c) organizowanie imprez motywacyjnych
d) rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz sporów wśród członków zarządu

6. Do obowiązków Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych należą w szczególności:
a) stały kontakt i współpraca z grupami lokalnymi ELSA w innych krajach
b) organizacja wspólnych projektów merytorycznych i imprez integracyjnych
c) koordynacja study visits
d) promocja projektów zagranicznych grup lokalnych w ELSA Warszawa

7. Do obowiązków Dyrektorów ds. Dni Edukacji Prawniczej należą w szczególności:
a) ogólna koordynacja DEPu
b) stworzenie wewnętrznej grupy roboczej na potrzeby projektu
c) projektowanie programu merytorycznego (tematyka poszczególnych wykładów) wraz z motywem przewodnim danej edycji DEPu
d) pozyskanie, zaproszenie i kontakt z prelegentami
e) logistyka projektu
f) promocja projektu
g) stała współpraca z Zarządem Krajowym (koordynacja DEPu z Targami Pracy)

8. Do obowiązków Dyrektora ds. Komputeryzacji należą w szczególności:
a) aktualizacja i rozbudowa strony internetowej ELSA
b) dbanie o zawartość merytoryczną strony internetowej ELSA we współpracy z członkami Zarządu Krajowego
c) tworzenie okazjonalnych podserwisów WWW i prezentacji multimedialnych
d) komputeryzacja biura ELSA
e) wdrażanie nowych technologii w celu usprawnienia administracj Stowarzyszeniem
f) promocja strony internetowej ELSA w Internecie, a także wśród studentów i członków ELSA
g) promocja działalności ELSA w Internecie wspólnie z Dyr. ds. PR

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42