Konkurs na dyrektorów przy Zarządzie Głównym ELSA Warszawa – 2009

Zarząd GL ELSA Warszawa ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektorów przy Zarządzie GL ELSA Warszawa. Członków GL ELSA Warszawa prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres Sekretarza Zarządu (matt880903@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 stycznia 2009 r.

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia swojego CV z wyszczególnieniem działalności w ELSA oraz listu motywacyjnego zawierającego plan działań, które Kandydat ma zamiar zrealizować po objęciu funkcji. W załączniku – zakres obowiązków poszczególnych Dyrektorów.

Zarząd GL ELSA Warszawa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia indywidualnego spotkania z wybranym Kandydatem w celu weryfikacji planu działań ww. Kandydata.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42