Konkurs na Dyrektorów przy Zarządzie ELSA Warszawa

Zgodnie z Art. 51 (2) Regulaminu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, uchwalonego w dniu 28 listopada 2009 r. w Sierakowie Wielkopolskim, Zarząd Grupy Lokalnej ELSA Warszawa ogłasza konkurs na Dyrektorów przy Zarządzie Grupy Lokalnej.

Kandydat na Dyrektora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi Grupy Lokalnej życiorys, dotychczasowy przebieg pracy w ELSA i jednoroczny plan pracy. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Sekretarza Generalnego Zarządu, Dariusza Szydełki (szydelkodarek@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie 19 kwietnia 2010 (23:59).

Zarząd Grupy Lokalnej ELSA Warszawa ogłosi decyzję po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami na zebraniu Zarządu Grupy Lokalnej, o którego terminie wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Dyrektorowie przy Zarządzie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa zostaną powołani uchwałą Zarządu na najbliższym (po dokonaniu wyboru) posiedzeniu Zarządu.

Ogłasza się konkurs na stanowiska następujących Dyrektorów:

 1. Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 2. Dyrektora ds. Public Relations.
 3. Dyrektora ds. Komputeryzacji i Informatyzacji.
 4. Dyrektora ds. Promocji i Produkcji.
 5. Dyrektora ds. Fundraisingu.
 6. Dyrektora ds. Kontaktów Międzynarodowych.
 7. Dyrektora ds. Programu Praw Człowieka.

Do obowiązków Dyrektorów przy Zarządzie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa będą należały w szczególności następujące zajęcia:

Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • koordynacja procesu rekrutacji i rozwoju członków Stowarzyszenia,
 • promocja Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji Adapciak oraz ELSA Summer Party, uczestnictwo w wymienionych projektach w roli odpowiednio opiekuna i członka Komitetu Organizacyjnego,
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z członkami seniorami Stowarzyszenia,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w Stowarzyszeniu,
 • koordynacja szkoleń w Grupie Lokalnej współpracy z ELSA Trainers’ Group,
 • integracja oraz motywowanie członków do pracy w Stowarzyszeniu.

Dyrektor ds. Public Relations

 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami i patronami medialnymi, w szczególności poprzez informowanie o projektach Stowarzyszenia oraz przekazywanie materiałów prasowych,
 • prowadzenie bazy danych mediów i jej systematyczna aktualizacja oraz rozszerzanie,
 • dbanie o spójny wizerunek Stowarzyszenia,
 • nadzorowanie zawartości stron internetowych Stowarzyszenia,
 • nadzorowanie zawartości materiałów, w szczególności tekstów promujących Stowarzyszenie,
 • monitorowanie stanu Public Relations w Grupie Lokalnej.

Dyrektor ds. Komputeryzacji i Informatyzacji

 • aktualizacja i administracja stron internetowych Stowarzyszenia,
 • administrowanie serwerem Stowarzyszenia,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych Stowarzyszenia,
 • dbanie o stan sprzętu elektronicznego.

Dyrektor ds. Promocji i Produkcji

 • koordynacja promocji Stowarzyszenia oraz jego projektów,
 • produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych ELSA Warszawa; nadzór nad ich jakością oraz wykorzystywaniem,
 • kontrola prawidłowego stosowania ELSA Identity w materiałach promocyjnych i gadżetach reklamowych ELSA Warszawa.

Dyrektor ds. Fundraisingu

 • prowadzenie negocjacji ze sponsorami w przedmiocie finansowania projektów stowarzyszenia,
 • sprzedaż tych projektów,
 • pozyskiwanie funduszy na bieżące potrzeby stowarzyszenia.

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych w obrębie ELSA International, z ukierunkowaniem na organizację Study Visits,
 • koordynacja działań ELSA Warszawa w zakresie korzystania z programów grantowych,
 • szerzenie wiedzy o zagranicznych systemach prawnych,
 • włączanie się w działania Stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym.

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami, zajmującymi się prawami człowieka,
 • wspieranie Grup Lokalnych w organizacji projektów.
Przygotował Dariusz Szydełko,
Sekretarz Generalny Zarządu ELSA Warszawa.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42