Konkurs na dyrektorów przy Zarządzie ELSA Warszawa

Nowy termin składania aplikacji to 23:59 8 października 2011 r. Zmiana jest wywołana ograniczonym wyborem sali, w której odbędą się rozmowy z kandydatami. Wspomniane rozmowy odbędą się 10 października 2011 r. o 18:30 w sali 07 Collegium Iuridicum IV (Wybrzeże Kościuszkowskie 47). Prosimy o punktualne przybycie.

W imieniu Zarządu ELSA Warszawa ogłaszam konkurs na następujących Dyrektorów przy Zarządzie ELSA Warszawa:

1. Dyrektor ds. Komputeryzacji i Informatyzacji

Do obowiązków Dyrektora ds. Komputeryzacji i Informatyzacji przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • aktualizacja i administracja stron internetowych ELSA Warszawa;
 • administrowanie serwerem ELSA Warszawa;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych ELSA Warszawa;
 • dbanie o stan sprzętu elektronicznego.

2. Dyrektor ds. Kontaktów Krajowych

Do obowiązków Dyrektora ds. Kontaktów Krajowych przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • wychodzenie z inicjatywą organizacji projektów skierowanych do członków innych Grup Lokalnych;
 • dbanie o informowanie innych Grup Lokalnych o organizowanych przez ELSA Warszawa projektach;
 • pomoc członkom innych Grup Lokalnych w korzystaniu z dobrodziejstw stolicy.

3. Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Do obowiązków Dyrektora ds. Kontaktów Międzynarodowych przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych w obrębie ELSA, z ukierunkowaniem na organizację Study Visits;
 • koordynacja działań ELSA Warszawa w zakresie korzystania z programów grantowych;
 • szerzenie wiedzy o zagranicznych systemach prawnych;
 • włączanie się w działania Stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym.

4. Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

Do obowiązków Dyrektora ds. Programu Praw Człowieka przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami, zajmującymi się prawami człowieka;
 • wspieranie ELSA Warszawa w organizacji projektów poświęconych prawom człowieka;
 • szerzenie wiedzy o prawach człowieka.

5. Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna

Do obowiązków Dyrektora ds. Programu Prawo i Medycyna przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami, zajmującymi się zagadnieniami leżącymi na styku medycyny i prawa;
 • wspieranie ELSA Warszawa w organizacji projektów poświęconych zagadnieniom leżącym na styku medycyny i prawa;
 • szerzenie wiedzy o zagadnieniach leżących na styku medycyny i prawa.

6. Dyrektor ds. Promocji i Produkcji

Do obowiązków Dyrektora ds. Promocji i Produkcji przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • koordynacja promocji Grupy Lokalnej ELSA Warszawa oraz jej projektów;
 • produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych ELSA Warszawa; nadzór nad ich jakością oraz wykorzystywaniem;
 • kontrola prawidłowego stosowania ELSA Identity w materiałach promocyjnych i gadżetach reklamowych ELSA Warszawa;
 • dbanie o terminowe dostarczanie materiałów promocyjnych do pozostałych Grup Lokalnych.

7. Dyrektor ds. Public Relations

Do obowiązków Dyrektora ds. Public Relations przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami i patronami medialnymi, w szczególności poprzez informowanie o projektach Stowarzyszenia oraz przekazywanie materiałów prasowych;
 • prowadzenie bazy danych mediów i jej systematyczna aktualizacja oraz rozszerzanie;
 • dbanie o spójny wizerunek Stowarzyszenia;
 • nadzorowanie zawartości stron internetowych ELSA Warszawa;
 • nadzorowanie zawartości materiałów, w szczególności tekstów promujących ELSA Warszawa;
 • monitorowanie stanu Public Relations w ELSA Warszawa.

8. Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Do obowiązków Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy Zarządzie ELSA Warszawa w szczególności należą:

 • koordynacja procesu rekrutacji i rozwoju członków Stowarzyszenia;
 • promocja Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” oraz ELSA Summer Party, uczestnictwo w wymienionych projektach w roli odpowiednio: opiekuna i członka Komitetu Organizacyjnego;
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z członkami seniorami Stowarzyszenia;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w Stowarzyszeniu;
 • koordynacja szkoleń w ELSA Warszawa we współpracy z ELSA Trainers’ Group;
 • integracja oraz motywowanie członków do pracy w Stowarzyszeniu.

Powyżsi Dyrektorzy powoływani będą na czas kadencji obecnego Zarządu ELSA Warszawa.

Kandydat na Dyrektora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi ELSA Warszawa swój życiorys, dotychczasowy przebieg pracy w ELSA i jednoroczny plan pracy. Wspomniane dokumenty kandydat na Dyrektora powinien przesłać na adres mailowy Sekretarz Generalnej ELSA Warszawa Marty Matejak (marta.matejak@gmail.com) do dnia 8 października 2011 roku do godziny 23:59. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Rozpatrywane przez Zarząd ELSA Warszawa będą jedynie aplikacje składane przez osoby posiadające status członka naszego Stowarzyszenia w chwili składania dokumentów.

Ze spełniającymi przesłanki formalne Kandydatami zostanie następnie przeprowadzona rozmowa ustna, o terminie i miejscu której zostaną oni poinformowani drogą mailową po zapoznaniu się przez Zarząd ELSA Warszawa z ich aplikacjami.

Liczymy na to, że podejmiecie wyzwanie i licznie prześlecie nam swoje aplikacje!

Łukasz Kiryłło

Prezes ELSA Warszawa

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42