Konkurs na dyrektorów przy nowym zarządzie

Na podstawie art. 51 (2) Regulaminu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA POLAND uchwalonego w dniu 28 listopada 2009 r. w Sierakowie Wielkopolskim, Zarząd Grupy Lokalnej ELSA Warszawa ogłasza konkurs na Dyrektorów przy Zarządzie Grupy Lokalnej.

Kandydat na Dyrektora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi Grupy Lokalnej życiorys, dotychczasowy przebieg działalności w ELSA oraz półroczny plan pracy. Aplikacje, zawierające wyżej wymienione dokumenty, powinny zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Sekretarza Generalnego Zarządu ELSA Warszawa, Marty Matejak (marta.matejak@gmail.com) do dnia 15 stycznia 2011 roku (do godziny 23:59).

Zarząd Grupy Lokalnej ELSA Warszawa ogłosi decyzję po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami na zebraniu Zarządu Grupy Lokalnej, które odbędzie się 17 stycznia 2011 roku o godzinie 20:00 w sali 2.6 Collegium Iuridicum II, przy ulicy Lipowej 4. Udział w rozmowie jest warunkiem koniecznym dla dalszego uczestniczenia w procesie rekrutacji na stanowisko Dyrektora.

Dyrektorowie przy Zarządzie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa zostaną powołani uchwałą Zarządu na najbliższym (po dokonaniu wyboru) posiedzeniu Zarządu.

Ogłasza się konkurs na stanowiska następujących Dyrektorów:

 1. Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 2. Dyrektora ds. Public Relations.
 3. Dyrektora ds. Komputeryzacji i Informatyzacji.
 4. Dyrektora ds. Rozwoju.
 5. Dyrektora ds. Kontaktów Międzynarodowych.
 6. Dyrektora ds. Programu Praw Człowieka.
 7. Dyrektora ds. Programu Prawo i medycyna.

Do obowiązków Dyrektorów przy Zarządzie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa będą należały w szczególności następujące zajęcia:

Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • koordynacja procesu rekrutacji i rozwoju członków Stowarzyszenia,
 • promocja Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji Adapciak oraz ELSA Summer Party, uczestnictwo w wymienionych projektach w roli odpowiednio opiekuna i członka Komitetu Organizacyjnego,
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z członkami seniorami Stowarzyszenia,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w Stowarzyszeniu,
 • koordynacja szkoleń w Grupie Lokalnej współpracy z ELSA Trainers’ Group,
 • integracja oraz motywowanie członków do pracy w Stowarzyszeniu.

Dyrektor ds. Public Relations

 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami i patronami medialnymi, w szczególności poprzez informowanie o projektach Stowarzyszenia oraz przekazywanie materiałów prasowych,
 • prowadzenie bazy danych mediów i jej systematyczna aktualizacja oraz rozszerzanie,
 • dbanie o spójny wizerunek Stowarzyszenia,
 • nadzorowanie zawartości stron internetowych Stowarzyszenia,
 • nadzorowanie zawartości materiałów, w szczególności tekstów promujących Stowarzyszenie,
 • monitorowanie stanu Public Relations w Grupie Lokalnej.

Dyrektor ds. Komputeryzacji i Informatyzacji

 • aktualizacja i administracja stron internetowych Stowarzyszenia,
 • administrowanie serwerem Stowarzyszenia,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych Stowarzyszenia,
 • dbanie o stan sprzętu elektronicznego.

Dyrektor ds. Rozwoju

 • prowadzenie negocjacji ze sponsorami w przedmiocie finansowania projektów stowarzyszenia,
 • sprzedaż tych projektów,
 • pozyskiwanie funduszy na bieżące potrzeby stowarzyszenia.

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych w obrębie ELSA International, z ukierunkowaniem na organizację Study Visits,
 • koordynacja działań ELSA Warszawa w zakresie korzystania z programów grantowych,
 • szerzenie wiedzy o zagranicznych systemach prawnych,
 • włączanie się w działania Stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym.

Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami, zajmującymi się prawami człowieka,
 • wspieranie Grup Lokalnych w organizacji projektów,
 • szerzenie wiedzy o prawach człowieka,
 • informowanie Zarządu Krajowego o postępach w implementacji Programu.

Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna

 • organizacja spotkań tematycznych, w tym seminarium oraz konferencji poświęconych zagadnieniu prawa i medycyny,
 • wyszukiwanie informacji o przedsięwzięciach związanych z Programem oraz rozpowszechnianie ich wśród członków ELSA oraz studentów warszawskich wydziałów prawa,
 • nawiązywanie i prowadzenie kontaktów z instytucjami zajmującymi się tematyką zbieżną z założeniami Programu,
 • informowanie Zarządu Krajowego o postępach w implementacji Programu.

 

Przygotowała Marta Matejak,
Sekretarz Generalny Zarządu ELSA Warszawa.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42