Konkurs na Dyrektora ds. PR

Konkurs przedłużony do 23:59 29 października 2011 r.

W imieniu Zarządu ELSA Warszawa ogłaszam ponowny konkurs na Dyrektora ds. Public Relations przy Zarządzie ELSA Warszawa.
Do obowiązków wspomnianego Dyrektora w szczególności należą:

  1. utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami i patronami medialnymi, w szczególności poprzez informowanie o projektach Stowarzyszenia oraz przekazywanie materiałów prasowych;
  2. prowadzenie bazy danych mediów i jej systematyczna aktualizacja oraz rozszerzanie;
  3. dbanie o spójny wizerunek Stowarzyszenia;
  4. nadzorowanie zawartości stron internetowych ELSA Warszawa;
  5. nadzorowanie zawartości materiałów, w szczególności tekstów promujących ELSA Warszawa;
  6. monitorowanie stanu Public Relations w ELSA Warszawa.

Dyrektor powołany będzie na czas kadencji obecnego Zarządu ELSA Warszawa.

Kandydat na Dyrektora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi ELSA Warszawa swój życiorys, dotychczasowy przebieg pracy w ELSA i jednoroczny plan pracy. Wspomniane dokumenty kandydat na Dyrektora powinien przesłać na adres mailowy Sekretarz Generalnej ELSA Warszawa Marty Matejak do dnia 29 października 2011 roku do godziny 23:59. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Ze spełniającymi przesłanki formalne Kandydatami zostanie następnie przeprowadzona rozmowa ustna, o terminie której zostaną poinformowani drogą mailową po zapoznaniu się przez Zarząd ELSA Warszawa z ich aplikacjami.

Liczymy na to, że podejmiecie wyzwanie i licznie prześlecie nam swoje aplikacje!

Pozdrawiam,

Łukasz Kiryłło
Prezes ELSA Warszawa

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42