Konkurs na Ambasadorów oraz Dyrektora ds. Public Relations przy Zarządzie ELSA Warszawa 2015/2016

Drogie ELSowiczki, Drodzy ELSowicze!

W imieniu Zarządu ELSA Warszawa zostaje ogłoszony konkurs na Dyrektora ds. Public Relations (ALK)! Dyrektor swoją funkcję będzie pełnił na czas kadencji obecnego Zarządu ELSA Warszawa tj. na okres do 31.07.2016 r.

Do obowiązków Dyrektora ds. Public Relations w szczególności należą:
1) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z mediami i patronami medialnymi, w szczególności poprzez:
a) informowanie o projektach Stowarzyszenia, przekazywanie materiałów prasowych;
b) prowadzenie bazy danych mediów i jej systematyczna aktualizacja oraz rozszerzanie;
2) pozyskiwanie patronatów medialnych dla wydarzeń organizowanych przez ELSA Warszawa;
3) dbanie o wizerunek ELSA Warszawa;
4) nadzorowanie zawartości strony internetowej ELSA Warszawa;
5) nadzorowanie zawartości materiałów, w szczególności tekstów promujących Stowarzyszenie;
6) bieżące prowadzenie i kontrolowanie kanałów Social Media ELSA Warszawa (Facebook, YouTube, Twitter, Google + itd.);
7) koordynowanie promocji Grupy Lokalnej ELSA Warszawa oraz jej projektów;
8) tworzenie i produkowanie materiałów promocyjnych oraz gadżetów reklamowych ELSA Warszawa:
a) nadzór nad ich jakością oraz wykorzystywaniem;
9) kontrolowanie prawidłowego stosowania ELSA Identity w materiałach promocyjnych i gadżetach reklamowych ELSA Warszawa;
10) aktywna współpraca z Dyrektorem ds. Public Relations przy Zarządzie Krajowym oraz Dyrektorami z innych Grup Lokalnych.

Kandydat na Dyrektora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi ELSA Warszawa:
1) życiorys (CV);
2) dotychczasowy przebieg działalności w ELSA (w szczególności udział w organizacji projektów, inicjatywy podjęte w ramach Stowarzyszenia, odbyte szkolenia i wyjazdy, itp.);
3) Jednoroczny Plan Pracy Dyrektora.

Wspomniane dokumenty kandydat na Dyrektora powinien przesłać na adres mailowy Sekretarza Generalnego ELSA Warszawa secgen@warszawa.elsa.org.pl do dnia 2 grudnia 2015 r. do godziny 23:59.

 

Ponadto, zostaje ogłoszona kolejna edycja konkursu na Ambasadorów przy Zarządzie ELSA Warszawa!

Poszukujemy Ambasadorów następujących Partnerów ELSA Warszawa:
– Szkoły Sawicki LLB, specjalizującej się w nauczaniu angielskiego prawniczego,
– Kancelarii Magnusson,
– Kancelarii Noerr.

Do obowiązków Ambasadora należeć będzie:
– bieżący kontakt z Partnerem,
– organizacja i pomoc w działaniach promocyjnych Partnera,
– reprezentowanie ELSA Warszawa w kontaktach z Partnerem,
– kontakt ze studentami zainteresowanymi działalnością Partnera.

Kandydat na Ambasadora powinien pisemnie przedstawić Zarządowi ELSA Warszawa:
– życiorys (CV),
– dotychczasowy przebieg działalności w ELSA (w szczególności udział w organizacji projektów, inicjatywy podjęte w ramach Stowarzyszenia, odbyte szkolenia i wyjazdy, itp.),
– krótkie uzasadnienie, wskazujące czemu właśnie Wy bylibyście najlepszym Ambasadorem.

Wszystkich chętnych prosimy o wysłanie zgłoszeń na adres mailowy: secgen@warszawa.elsa.org.pl do dnia 2 grudnia 2015 r. do godziny 23:59.

W przypadku dużej liczby aplikacji, kolejnym etapem konkursów będą rozmowy ustne. O ich terminie oraz miejscu Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Wszystkich gorąco zachęcamy do aplikowania!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42