Konkurs arbitrażowy dla studentów prawa

Finał Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego odbędzie się 9 listopada 2012 r w Warszawie. W finale zmierzą się zespoły z: USA, Rosji, Niemiec, Holandii, Węgier, Kosowa i Polski. Organizatorem konkursu jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zaprosił studentów i ich profesorów zainteresowanych rozpoznawaniem sporów arbitrażowych w oparciu o DFCR, do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym był etap pisemny, w ramach, którego zadaniem drużyny było przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym. Są to zespoły z 7 krajów z następujących uczelni: Elte University Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös, Jagiellonian University in  Kraków, Saint-Petersburg State University, South Texas College of Law, University of Bayreuth, University of Maastricht, University of Prishtina, University of Silesia in Katowice.

Finałowa ósemka zaprezentuje swoje stanowiska procesowe przed Zespołem Orzekającym w dniach 8-9 listopada 2012 r. w sali Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4. Finał, który odbędzie się w dniu 9 listopada o godzinie 11.30 będzie otwarty dla publiczności. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas konferencji przeprowadzonej w formie panelu dyskusyjnego dotyczącego projektu DCFR.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie również okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym.

Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.

Więcej o konkursie na stronie: http://www.sakig.pl/pl/strona-glowna

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42