Konferencja: „Wyrok Sądu Arbitrażowego”- zaproszenie

Logo-SASąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z  Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie  zapraszają do udziału w konferencji „Wyrok Sądu Arbitrażowego”, poświęconej problematyce orzeczeń Sądu Arbitrażowego, ich treści, formy, a także związania wyrokiem i jego wpływem na sytuację osób trzecich. Konferencja organizowana jest przy wsparciu kancelarii prawnej CMS Cameron MCKenna.

Konferencja, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie skierowana jest w szczególności do: arbitrów i  prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Wśród prelegentów Konferencji wystąpią autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych. Podzielą się  wiedzą na temat wydawania wyroków w postępowaniu arbitrażowym oraz omówią ich skutki. Uczestnicy konferencji będą mieli unikalną możliwość poznania szczegółowych zagadnień związanych z tym kluczowym dla arbitrażu zagadnieniem, a także możliwość uczestnictwa w forum wymiany poglądów ekspertów oraz osób zaangażowanych w tę problematykę.

Konferencja podzielona jest na cztery panele. Tematyka pierwszego panelu, którego moderatorem jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, dotyczy związania wyrokiem sądu arbitrażowego, zaś prelegentami tego panelu są: prof. dr hab. Józef Frąckowiak, sędzia Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, oraz mec. Arkadiusz Korzeniewski.

Drugi panel koncentruje się wokół zagadnienia treści i formy wyroku sądu arbitrażowego, moderatorem dyskusji tej części jest prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, a swoje wystąpienia przestawią mec. Maciej Łaszczuk, dr Witold Jurcewicz oraz mec. Piotr Nowaczyk.

Trzecia część Konferencji porusza problematykę skutku wyroku sądu arbitrażowego względem osób trzecich. Prezentacje na ten temat wygłoszą mec. Małgorzata Surdek, dr Grzegorz Suliński oraz dr Cezary Wiśniewski, zaś moderatorem tego panelu jest prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński.

Czwarty panel poświęcony problematyce klauzuli porządku publicznego jako podstawie zaskarżenia wyroku sądu arbitrażowego moderuje prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, a prelekcje wygłoszą dr Rafał Morek, mec. Bartosz Krużewski oraz prof. dr hab. Karol Weitz.

Udział w Konferencji jest płatny. Wysokość opłaty konferencyjnej w przypadku przedstawicieli środowisk akademickich oraz studentów wydziałów prawa wynosi 100,00 zł + VAT. W przypadku pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł + VAT.

Szczegóły dotyczące konferencji a także rezerwacji noclegów w cenach promocyjnych można znaleźć pod linkiem:  http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konferencja-wyrok-sadu-arbitrazowego

Zapraszamy!

 

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42