Konferencja „Studenci prawa w Polsce”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland pragnie serdecznie zaprosić na Konferencję Studenci Prawa w Polsce, która odbędzie się 15 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Al. Jana Christiana Szucha 12 a. 

Tegoroczna konferencja będzie unikalną okazją do spotkania Ministra Sprawiedliwości, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczących największych krajowych Samorządów Prawniczych a także przedstawicieli, Partnerów największych Kancelarii oraz Firm współpracujących z ELSA Poland.

Konferencja oprócz prezentacji wyników badań opinii przeprowadzonych wśród studentów prawa w całej Polsce, będzie obejmowała dwa panele dyskusyjne, podczas których będzie poruszana tematyka aktualnej sytuacji studentów prawa oraz ich przyszłości, jak również poruszony zostanie temat codzienności młodego absolwenta tego kierunku.

W trakcie uroczystości zostaną również po raz ósmy wręczone nagrody „Mecenas Edukacji Prawniczej”, przyznawane za szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów statutowych.

Zważywszy na to, że konferencja odbywa się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, ilość miejsc jest ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Edyty Gładysz (edyta.gladysz@elsa.org.pl) do dnia 11 czerwca.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42