Konferencja Praw Podstawowych 2011

Tegoroczna Konferencja zatytułowana „Godność i prawa nieregularnych migrantów” dotyczyć będzie kwestii dostępu migrantów o nieregularnym statusie do praw podstawowych w Unii Europejskiej. Konferencja jest kluczowym wydarzeniem w kalendarzu Agencji Praw Podstawowych. W tym roku, dzięki wsparciu Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2011 r.

Celem Konferencji jest zainicjowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat sytuacji nieregularnych migrantów oraz przeprowadzenie dyskusji nad działaniami, które należy podjąć w związku z wynikami badania opublikowanego przez Agencję. Konferencja ma służyć promowaniu idei tworzenia polityki migracyjnej z uwzględnieniem standardów ochrony praw podstawowych. Będzie także forum wymiany doświadczeń i praktyk zapewniających migrantom dostęp do praw podstawowych.

Konferencja Praw Podstawowych 2011

Konferencja jest wydarzeniem, w którym udział weźmie około 300 ekspertów i urzędników z państw członkowskich oraz instytucji UE, przedstawicieli samorządów, organizacji międzyrządowych, wyspecjalizowanych organizacji zajmujących się prawami człowieka i prawami migrantów oraz organizacji społecznych.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42