Konferencja naukowa „Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego”

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego, organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja odbędzie się 16 maja 2011 r. w godzinach 10.00-15.30 w sali 106 Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Konferencja naukowa "Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego"

Arbitraż – alternatywna forma rozwiązywania sporów, jest instytucją rozwijającą się w Polsce, jednak nadal nie jest rozpowszechniona. Do głównych zalet tego postępowania zalicza się jednoinstancyjność, szybkość, mniejszy formalizm oraz poufność. Celem konferencji jest przybliżenie studentom oraz wszystkim zainteresowanym plusów i minusów tej instytucji, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że znaczenie postępowań polubownych zaczyna stopniowo wzrastać.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

 • dziekan WPIA UKSW – prof. dr hab. Marek Michalski,
 • prof. dr hab. Jadwiga Pazdan,
 • mec. Michał Kocur (Kancelaria Woźniak&Kocur),
 • dr Marek Jeżewski,
 • prof. dr hab. Józef Okolski,
 • dr Dariusz Fuchs,
 • mec. Ryszard Kalisz,
 • dr Radosław L. Kwaśnicki (Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy),
 • dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (Kancelaria GESSEL).

Patronat honorowy nad konferencją objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sąd Arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej objął patronat główny, natomiast pozostałe patronaty sprawują:

 • Edukacja Prawnicza,
 • www.prawnik-online.eu,
 • www.studentprawa.edu.pl,
 • Kancelaria Kwaśnicki, Wróbel& Partnerzy,
 • Kancelaria Woźniak&Kocur.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. studenckich UKSW, studenci uczestniczący w konferencji będą mieli usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Agenda projektu.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42