Konferencja międzynarodowa „Main trends in Intellectual Property Law”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji Main Trends in Intellectual Property Law, która odbędzie się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 13-17 maja 2009 r.

Projekt stanowi podsumowanie Międzynarodowego Programu Wiodącego (International Focus Programme) realizowanego w ramach sieci ELSA przez ostatnie 2 lata, mającego za przedmiot prawo własności intelektualnej.

W konferencji udział wezmą międzynarodowi specjaliści z zakresu przedmiotowej dziedziny prowadzący badania w zagranicznych jednostkach naukowych, m.in.:

  • dr Silke von Lewinski z Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (jedna z najbardziej prestiżowych organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie własności intelektualnej);
  • dr Magda Mierzewska z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • dr Duncan Matthews z Queen Mary University of London;
  • mgr Gösta Schindler z Chicago Kent College of Law;
  • dr Wojciech Wiewiórowski z Uniwersytetu Gdańskiego;
  • przedstawiciele European Patent Academy (Europejska Akademia Patentowa, działająca przy Europejskim Urzędzie Patentowym), World Intellectual Property Organisation (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), International Trademark Association (Komisja Handlu Międzynarodowego) oraz Rady Europy.

Będziemy mieli również okazję gościć najznamienitszych przedstawicieli polskiej nauki prawa oraz praktyków zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi. Opiekunem naukowym konferencji jest dr Maciej Barczewski – pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne: Patents (Patenty), Trademarks (Znaki towarowe), IP and Human Rights (Prawo własności intelektualnej a prawa człowieka) i Copyrights (Prawa autorskie). Językiem roboczym konferencji jest angielski.

W związku z projektem International Focus Programme zapraszamy również na szereg imprez towarzyszących: wystawę poświęconą łamaniu praw autorskich i podrabianiu znaków towarowych, panele dyskusyjne, debaty, targi pracy, targi książki, happeningi, imprezy integracyjne i wiele innych atrakcji.

Warunkiem udziału jest rejestracja. Udział studentów Uniwersytetu Gdańskiego jest bezpłatny, jednakże w przypadku wyrażenia chęci korzystania z wyżywienia podczas obrad plenarnych i paneli dyskusyjnych, będzie trzeba pokryć jego koszt.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz rejestracji na stronie internetowej konferencji.

Osoba kontaktowa:
Agata Plutowska
Prezes ELSA Gdańsk

E-mail: info@ifpconference.pl.
Tel: 512-383-724, 058-523-29-53.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42