Konferencja „Lobbing w procesie stanowienia prawa”

24 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie RP odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Lobbing w procesie stanowienia prawa, objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się wybitni specjaliści z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz znawcy tematu.

Celem przedsięwzięcia jest ukazanie lobbingu jako legalnego, prawnego narzędzia wywierania wpływu na decyzje władzy w procesie stanowienia prawa. Zaproszeni przez Organizatorów eksperci postarają się przybliżyć uczestnikom regulacje prawne oraz aspekty działalności lobbingowej w Polsce i na świecie. Poruszone zostaną takie tematy, jak etyka w procesie legislacyjnym czy udział w nim obywateli.

Ogólnopolska Konferencja 'Lobbing w procesie stanowienia prawa'

Ponadto dokonane zostanie porównanie różnorodnych uregulowań prawnych w zakresie lobbingu, obowiązujących w innych krajach Europy i świata. W trakcie konferencji głos zabiorą m.in. prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (PAN), dr Wiesław Staśkiewicz (UW), dr Małgorzata Molęda-Zdziech (SGH), a także przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce, Instytutu Spraw Publicznych oraz poseł Tomasz Szczypiński.

Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie stanie się płaszczyzną różnorodnej dyskusji, jednocześnie będącej okazją dla pogłębienia wiedzy i wyrażenia własnych poglądów przez społeczność akademicką.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Konferencji.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest zarejestrowanie się.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42