International Conference on Energy Law

Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 roku, w Poznaniu, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego – International Conference on Energy Law, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Projekt poświęcony jest zmianom jakie zajdą niebawem w sektorze prawnoenergetycznym, w związku z implementacją unijnych dyrektyw. Tematyka Konferencji skupiać się będzie na III Pakiecie Energetycznym Unii Europejskiej, prawnych aspektach rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rynku paliw płynnych.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: specjalistów z zakresu prawa energetycznego, prawników, przedstawicieli przemysłu energetycznego oraz zainteresowanych studentów uczelni wyższych z całej Europy. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji, zapewniają uczestniczący w charakterze prelegentów eksperci reprezentujący branżę energetyczną, przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego oraz liczne autorytety świata prawniczego.

Program akademicki składa się z czterech paneli dyskusyjnych, szkoleń poszerzających tematykę prelekcji oraz Targów Pracy branży energetycznej i prawnej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Urząd Regulacji Energetyki, Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski, Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny oraz JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Organizatorzy uzyskali również poparcie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Profesora Jerzego Buzka, oraz Komisarza Gunthera Oettingera.

Organizowana Konferencja ma stanowić nie tylko forum wymiany poglądów oraz zdobywania wiedzy na poziomie międzynarodowym, ale również uświadomić obywatelom, jak ważne dla ich codziennego funkcjonowania są zagadnienia z zakresu prawa energetycznego.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej konferencji.

Strona wydarzenia na Facebooku.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42