II symulacja egzaminu wstępnego na aplikację radcowską – relacja

II symulacja egzaminu wstępnego na aplikację radcowskąWe wtorek, 17 kwietnia o 17:00 w sali 116 Auditorium Maximum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zebrali się ci studenci III, IV i V roku prawa, którzy zapragnęli spróbować swoich sił w symulacji egzaminu wstępnego na aplikację radcowską organizowaną przez ELSA Warszawa we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Była to druga odsłona projektu autorstwa Adama Klimowskiego – pierwsza odbyła się 29 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Tym razem nieco zmieniliśmy formę projektu. Spotkanie otworzył prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW – dr Piotr Zapadka, który jest jednocześnie Patronem ELSA Warszawa. Swoją obecnością zaszczycił nas także Dziekan WPiA UKSW – prof. dr hab. Marek Michalski.

Następnie przeszliśmy do pierwszej części spotkania – symulacji egzaminu wstępnego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zestaw składający się z zestawu 50 pytań oraz karty odpowiedzi. Na jego rozwiązanie mieli 50 minut, których upływu pilnowała Katarzyna Wróbel, której zostały powierzone obowiązki koordynatora projektu na UKSW. Wspomagała ją stworzona specjalnie na potrzeby projektu komisja egzaminacyjna.

Tak jak poprzednio, 50 min. przeznaczonych na rozwiązanie testu okazało się wystarczające dla większości uczestników – o 18:00 komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem Piotra Olszewskiego z Działu Aplikacji OIRP udała się na wyższe piętra Auditorium Maximum w celu sprawdzenia prac. Uczestnikami symulacji na ten czas zaopiekowali się r. pr. Albert Stawiszyński (przewodniczący Komisji ds. Komunikacji Społecznej i Informacji) oraz r. pr. Paweł Jasiński (przewodniczący Komisji ds. Aplikacji), przedstawiciele OIRP w Warszawie.

Panowie przybliżyli uczestnikom specyfikę aplikacji radcowskiej od momentu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, przez egzamin wstępny, szkolenie aplikantów, by wreszcie zakończyć na egzaminie zawodowym oraz ślubowaniu. Czym zajmuje się Biuro Obsługi Aplikanta, co to jest i jak działa Extranet, czy planowane są zmiany programu nauczania na aplikacji? – na te oraz na inne pytania, które pojawiły się podczas prelekcji, odpowiedzi udzielili nasi goście.

Po odpowiedzeniu na pytania z sali nadszedł czas na ogłoszenie wyników.

Zwycięzcy:
I miejsce – Łukasz Ciemiecki – IV rok – UKSW – 41/50 pkt
II miejsce
Magdalena Łopatowska – IV rok – UKSW – 39/50 pkt
Magdalena Majkrzak – V rok – UKSW – 39/50 pkt
III miejsce – Oktawia Zarzecka – IV rok – UKSW – 38/50 pkt

II edycja symulacji egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w liczbach:

  • w symulacji udział wzięło 60 uczestników;
  • 18 osób uzyskało liczbę pkt. gwarantującą zdanie egzaminu, co stanowi 30% wszystkich uczestników;
  • najwyższy uzyskany wynik wyniósł 41 pkt., najniższy – 20;
  • średnia liczba pkt. uzyskanych przez uczestników wyniosła 30,2.

Można śmiało powiedzieć, że projekt z edycji na edycję cieszy się coraz większą popularnością. Wyrażamy nadzieję, że symulacja egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wejdzie do stałego, corocznego kanonu projektów organizowanych przez ELSA Warszawa.

Katarzyna Wróbel

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42