II edycja Konkursu na pracę magisterską

Prezes UOKiK po raz drugi zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Dla laureatów przewidziano 3 nagrody finansowe oraz wyróżnienie. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2010 roku.

Jednym z zadań Prezesa Urzędu jest popularyzacja zagadnień związanych z ochroną konkurencji. Chcąc zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tą tematyką, UOKiK, wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji, organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą wybranym zagadnieniom prawa antymonopolowego. Patronat medialny nad konkursem objął Dziennik Gazeta Prawna.

II edycja Konkursu na pracę magisterską

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2009 do 30 czerwca 2010 roku. Laureata wyłoni Komisja Konkursowa, w skład której wejdą autorytety w dziedzinie prawa i ekonomii. Jury oceniać będzie jakość merytoryczną pracy, jej formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Główna wygrana wyniesie 5 tys. zł (brutto). Stowarzyszenie Prawa Konkurencji przyzna natomiast wyróżnienie dla pracy, która spełni powyższe kryteria, a ponadto swą tematyką obejmie praktyczny aspekt analizowanego problemu. Laureat wyróżnienia otrzyma 3 tys. zł (brutto). Zwycięzcy konkursu otrzymają także nagrody książkowe od wydawnictwa Wolters Kluwer oraz bezpłatny dostęp do elektronicznego wydania Dziennika Gazeta Prawna.

Prace należy przesyłać do 15 lipca 2010 r., na adres:

UOKiK,
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej,
00-950 Warszawa,
Pl. Powstańców Warszawy 1
z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską – DZK.

Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym (w formacie DOC lub PDF), a także streszczenie pracy. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje:

Kamila Acholonu-Boruc
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 55 60 195
Faks (22) 826 11 86
E-mail: kamila.boruc@uokik.gov.pl

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42