Finał Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego – zaproszenie

Logo SA_KIGFinał Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego odbędzie się 12 grudnia 2014 r w Warszawie. W finale zmierzy się 8 zespołów z 5 państw: Niemiec, Holandii, Kosowa, Polski i Węgier. Organizatorem konkursu jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zaprosił studentów i ich profesorów zainteresowanych rozpoznawaniem sporów arbitrażowych w oparciu o DFCR, do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym był etap pisemny, w ramach, którego zadaniem drużyny było przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

W jury konkursu zasiadają prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych. Są to m.in.: prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrück /Uniwersytet Jagielloński), Prof. Christoph Busch (Uniwersytet w Osnabrück), Prof. Wojciech Kocot (Uniwersytet Warszawski)

Finałowa ósemka zaprezentuje swoje stanowiska procesowe przed Zespołem Orzekającym w dniach 10-12 grudnia 2014 r. w sali Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4. Finał, który odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 11:30 będzie otwarty dla publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą również wziąć udział w dyskusji panelowej, która jest zaplanowana w tym samym dniu o godzinie 14:00.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie również okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym.

Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.
Więcej o konkursie na stronie: http://www.sakig.pl/pl/strona-glowna

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42