FAQ

Co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem?

Żeby otrzymać status członka zwyczajnego ELSA należy wypełnić deklarację członkowską, złożyć ją na ręce Wiceprezesa ds. danej sekcji, a następnie przez trzy miesiące aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia.

Jakie są obowiązki członka?

Członek zwyczajny ELSA Warszawa musi płacić składki członkowskie (20 zł na semestr), uczestniczyć w Walnych Zebraniach Grupy Lokalnej, aktywnie działać oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Co to jest ELSA na Twoim Wydziale?

ENTW to organizowany co roku projekt ELSA Warszawa, który ma na celu zaprezentowanie ELSA i zachęcenie do wstąpienia do Stowarzyszenia. Podczas spotkania opowiadamy o idei i celach naszej organizacji oraz o naszych projektach. Uczestnicy mogą poznać Zarząd naszej Grupy Lokalnej i dowiedzieć się szczegółów o działalności każdej z sekcji.

Czym się różni ELSA Poland od ELSA Warszawa?

ELSA jest międzynarodowym Stowarzyszeniem, które działa w wielu krajach Europy. ELSA Poland jest założycielską Grupą Narodową, w ramach której działa 16 Grup Lokalnych. Jedną z nich jest właśnie ELSA Warszawa. Będąc członkiem ELSA Warszawa jest się jednocześnie członkiem ELSA Poland, a także ELSA International.

Czy jeżeli nie byłem/byłam na ENTW, to mogę wstąpić do ELSA?

ENTW ma cele tylko informacyjne i promocyjne, nie stanowi sposobu rekrutacji do ELSA. ELSA Warszawa prowadzi rekrutację ciągłą, a to oznacza, że można do nas dołączyć w każdym czasie.

Czy muszę cały czas działać w tej sekcji, do której wstąpiłem na początku?

Nie. Generalną zasadą jest, że jest się członkiem Stowarzyszenia, a nie jakiejś konkretnej sekcji. Dlatego złożenie deklaracji na ręce jednego z Wiceprezesów nie wyklucza możliwości zmiany sekcji, na spotkania której się chodzi. Przy takiej zmianie należy jedynie poinformować swojego VP.

Czy można działać w kilku sekcjach jednocześnie?

Tak, można działać w jednej sekcji albo w kilku. Najważniejsze jest, żeby działać aktywnie i żeby się angażować. Od ilości czasu, jaki chce się przeznaczyć na ELSA, zależy, w ile działań ilu sekcji można się włączyć.

Komu mam dać wypełnioną deklarację?

Najlepiej jest dać deklarację członkowską wiceprezesowi sekcji, na spotkania której się chodzi. Można też dać ją Sekretarzowi Generalnemu albo Dyrektorowi ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.