Dr Piotr Zapadka Patronem ELSA Warszawa

Z przyjemnością informujemy, że Patronem ELSA Warszawa został dr Piotr Zapadka, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr Piotr Zapadka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowcą publicznych szkół wyższych w zakresie prawa finansów publicznych, prawa rynku kapitałowego oraz prawa bankowego.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42