Debata „Rodzic drugiej kategorii – prawa ojca” – relacja

13 marca 2012 w sali 108 budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się debata akademicka pt. „Rodzic drugiej kategorii – prawa ojca”. Był to kolejny z projektów organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in..:

 • Marek Borkowski – radny, wiceprezes Stowarzyszenia „Centrum Praw Ojca i Dziecka” www.prawaojca.org.pl
 • Mateusz Kijowski – Założyciel i autor bloga  nocotytato.org.pl – być ojcem mimo wszystko, prezydent stowarzyszenia no co ty Tato  prowadzącego portal i forum dyskusyjne W Stronę Ojca – wstroneojca.pl
 • Magdalena Grudziecka – mediator, Polskie Centrum Mediacji
 • dr Marcin Białecki – adiunkt, Katedra Postępowania Cywilnego WPIA UKSW, adwokat
 • dr Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka w latach 2001-2006, wykładowca WPIA UKSW, obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • dr Marcin Wielec -, adwokat , adiunkt, Katedra Postępowania Karnego WPiA UKSW
 • Janusz Faliński – Prezes Fundacji Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy
 • dr Ewa Milewska – psycholog, UW
 • Marcin Zaborek – były kurator rodzinny posiadający doświadczenie w sprawach ojcowskich, obecnie aplikant adwokacki
 • Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska – Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców
 • pracownicy naukowi z Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich WPiA UKSW
 • Andrzej Słonawski – IS „Porozumienie Rawskie”

Tematyka debaty obejmowała zagadnienie praw ojca do egzekwowania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez pozamałżeńskiego, a także rozwiedzionego ojca, zwłaszcza w czasie postępowania sądowego, ale także po wydaniu orzeczenia. Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu specjalistów, którzy pomogli odpowiedzieć nam na najbardziej nurtujące pytania. Byli to zarówno wybitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym, jak i psycholog, mediatorzy, kurator rodzinny, były Rzecznik Praw Dziecka, a także liczni przedstawiciele organizacji ojcowskich.

Debatę rozpoczął krótkim przemówieniem Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Piotr Szczeciński. Następnie nasi goście dyskutowali w blokach tematycznych takich jak: brak systemu opieki naprzemiennej (równoważnej) w Polsce, zmiany przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej, mediacje rodzinne czy problematyka Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych.

Największe emocje wzbudzała dyskusja na temat instytucji opieki naprzemiennej – czy wprowadzenie jej w Polsce ma sens? Zastanawiano się także, czy mediacja w sprawach rodzinnych jest potrzebna i czy nie jest tylko sztucznym przedłużaniem i tak długiego postępowania rozwodowego. Burzliwie dyskutowano o roli Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno–Konsultacyjnych, jako instytucji, które bardziej szkodzą niż pomagają i które w dotychczasowej formie organizacyjnej nie powinny się ostać. Krytykowano również praktykę Sądów Rodzinnych, które często marginalizują rolę, którą spełnia ojciec przy wychowywaniu dziecka.

W przerwie uczestnicy debaty otrzymali gadżety promocyjne Partnerów ELSA Poland – Deloitte, PwC oraz wydawnictwa C.H. Beck.

 

Pozytywnym zaskoczeniem była dla nas również frekwencja, która jak na tak ciężką problematykę sprowadziła do nas wiele osób – nie tylko studentów, ale również innych gości takich jak przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy też biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczymy na to, że w przyszłości nasza sekcja będzie chciała się zmierzyć z wydarzeniami o podobnej tematyce i że wzbudzą one podobne zainteresowanie oraz ciekawość.

 

 

 

Katarzyna Wróbel

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42