Cele polskiego więziennictwa. Prawa człowieka a prawa więźnia

ELSA Warszawa ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową Cele polskiego więziennictwa. Prawa człowieka a prawa więźnia, która odbędzie się 20 listopada 2009 r. w godzinach 13.30 – 18.00 w Collegium Iuridicum II na ul. Lipowej 4 w sali A3.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest ukazanie sytuacji, w jakiej znajduje się polski system penitencjarny oraz odpowiedź na pytanie, czy w Polsce są łamane prawa człowieka – więźnia. Pragniemy przedstawić uczestnikom konferencji problemy, z jakimi na co dzień styka się służba więzienna oraz podjąć dyskusję na temat realizacji zasady humanitaryzmu mówiącej o poszanowaniu godności ludzkiej skazanego. Chcielibyśmy również pochylić się nad metodami, które pozwolą rozwiązać aktualne problemy więziennictwa.

Cele polskiego więziennictwa. Prawa człowieka a prawa więźnia

Uczestnicy konferencji:

  • przedstawiciele służby więziennej
  • przedstawiciele HFPC
  • pracownicy naukowi
  • studenci prawa
  • osoby zainteresowane problematyką

Prelegenci:

  • prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – wieloletni dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert międzynarodowy w zakresie kryminologii i prawa penitencjarnego, a także autor listu otwartego do Prezydenta RP w sprawie ułaskawienia Sławomira Sikory,
  • Sławomir Sikora – autor m.in. książek pt. „Mój dług”, „Osadzony”. Pierwowzór Stefana – bohatera polskiego filmu fabularnego „Dług” Krzysztofa Krauzego,
  • gen. Paweł Nasiłowski – szef Służby Więziennej,
  • dr Michał Fajst – kryminolog, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej,
  • gen. Włodzimierz Markiewicz – były szef Służby Więziennej.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42