Adapciak 2008

Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” 2008 to obóz dla przyszłych studentów prawa i administracji z całej Polski, pozwalający im poznać arkany życia studenckiego, zintegrować się z bracią studencką, zapoznać się z tajnikami sposobów efektywnego przyswajania wiedzy, ale równocześnie zapewniający młodym ludziom wypoczynek i dobrą zabawę.


ADAPCIAK A ELSA

Jest to projekt cykliczny, organizowany co roku przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Za każdym razem jest wyzwanie i sprawdzian oraz wielka odpowiedzialność z naszej strony – co roku dokładamy wszelkich starań, aby był to projekt przeprowadzony profesjonalnie, ciekawie, nowatorsko oraz aby przewidziane w programie zajęcia były niezapomnianym przeżyciem dla Uczestników obozu.

UCZESTNICY

Każdego roku w wyjeździe bierze udział około 120 świeżo upieczonych studentów oraz kolejne 80 osób, wśród których są zaproszeni goście oraz organizatorzy i opiekunowie – członkowie ELSA oraz studenci prawa z zagranicy.

MIEJSCE

Obóz odbędzie w dniach 15-21 września w Ośrodku Wypoczynkowym „Solaris” w Dźwirzynie, koło Kołobrzegu. Nadmorska lokalizacja obozu sprzyja wakacyjnemu charakterowi przedsięwzięcia, a jednocześnie jest okazją dla zaprezentowania regionu osobom z całej Polski.

PROGRAM

Podczas obozu odbędą się prelekcje szanowanych profesorów (prof. dr hab. Władysław Rozwadowski, prof. dr hab. Maciej Zieliński), spotkania z prawnikami – praktykami (m.in. z notariuszem, sędzią, radcą prawnym), a także zajęcia warsztatowe – taneczne i plastyczne. Oprócz tego program obozu przewiduje koncerty, imprezy tematyczne i zajęcia sportowe. Dodatkową atrakcją są profesjonalne szkolenia z zakresu autoprezentacji, negocjacji, czy prawniczego języka angielskiego. Młodzi ludzie, którzy niewiele jeszcze wiedzą o studiowaniu mogą zasięgnąć rady od ich starszych kolegów – opiekunów i organizatorów obozu oraz poznać realia akademickie, jakie panują w innych krajach Europy. Jest to doskonały sposób na spędzenie ostatnich tygodni wakacji.

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad obozem objął prof. dr hab. Marek Safjan oraz Dziekani Wydziałów Prawa i Administracji 17 uczelni wyższych w całej Polsce.

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w obozie wystarczy wypełnić elektroniczny formularza, znajdujący się na stronie: www.elsa.org.pl/adapciak. Pod tym adresem można zaczerpnąć szerszych informacji na temat obozu, obejrzeć galerię zdjęć oraz krótkie filmy, promujące przedsięwzięcie.

Zuzanna Prandecka
Dyrektor ds. Public Relations
ELSA Szczecin

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42